• Publicerad fredag den 23 mars 2018 kl. 15:28

Lagtingsledamöterna aktiva på den internationella arenan

Inom ramen för Den parlamentariska Östersjökonferensens (BSPC) arbete har lagtingsledamoten Johan Ehn deltagit i BSPC:s arbetsgrupp för Migration och integration i Stockholm den 19 mars. Arbetsgruppen har ett två-årigt mandat och ska rapportera till den årliga BSPC-konferens år 2019.

Lagtingsledamoten Jörgen Pettersson, tillika BSPC: s ordförande under detta år, deltog på tisdagen (20.3) i ett möte med Östersjöstaternas råd (CBSS) för att diskutera hur samarbetet mellan organisationerna ska utökas. På torsdagen och fredagen (22-23.3) deltog Pettersson i Baltic Sea Day-konferensen i St Petersburg på vilken man diskuterade Östersjöns miljö ur olika synvinklar. Pettersson höll ett hälsningsanförande från BSPC.