• Publicerad torsdag den 2 november 2017 kl. 13:55

Ltl Mikael Staffas presenterade tillväxtutskottets betänkande över medlemsförslag om en digitalisering i Norden

Ledamot Mikael Staffas presenterade tillväxtutskottets betänkande över medlemsförslag om en digitalisering i Norden under Nordiska rådets plenum på onsdagseftermiddagen.

Fru ordförande och nordiska vänner

Vi lever i en mer och mer digitaliserad värld om vi bor på rätt ställe. Våra regeringar, myndigheter, institutioner, serviceföretag mm erbjuder numera digitala lösningar för allt fler funktioner. Vi ser detta som utveckling och vi vill se Norden som det främsta digitaliserade området i världen. Något fattas dock i ivern på att skapa detta framtidsscenario.

Fru ordförande

Nästan hela Norden deltar, skall det vara så? Naturligtvis inte, även de områden som vi i dagligt tal kallar glesbygd mm skall erbjudas möjligheter. Alla är medvetna om att det är ekonomiskt ifrågasatt att bekosta den infrastruktur som krävs för att klara de ålägganden som tidigare nämnda myndigheter påför oss invånare, för att ”spara egna kostnader”. De nordiska länderna sätter upp mål men lever vi upp till dem? De trådlösa systemen är inte lika säkra som de fasta. För de som har valt att bo i områden som inte har den digitala infrastruktur, till skillnad för sådana som oss som lever med en utbyggd infrastruktur för digital kommunikation, skall väl inte leva osäkrare? Mittengruppen står bakom samtliga Attsatser i medlemsförslaget från Utskottet för tillväxt och utveckling och rekommenderar följande till Nordiska ministerrådet, bl a.

Att utveckla ett samarbete mellan kommunala och privata nätföretag samt teleoperatörer, både nationellt och över

landsgränserna, för att på ett effektivt sätt skapa tillgång till internet oavsett var man bor

Att utveckla gemensamma mål för utbyggnad av infrastrukturen för Internet

Att samverka för att finna ekonomiska medel för en snabb utbyggnad av datakommunikation i nordens glesbygder