• Publicerad tisdag den 17 december 2019 kl. 14:06

Medborgarinitiativ lämnas in till lagtinget

Pernilla Hägglund och Annett Pfeifer har idag lämnat in ett medborgarinitiativ om att lagtinget ska uppmana landskapsregeringen att komma med ett förslag till en modern djurskyddslagstiftning.

Insamlingen av namn startar den 19 december 2020 och pågår högst fyra månader därefter.