Namnen från vänster: Janis Vucans (Lettland), Carola Veit (Hamburg), Alexey Veller (Ryska statsduman), Jörgen Pettersson, Bodo Bahr (Tyskland), Karin Gaardsted (Danmark) och Tatiana Kusaiko (ryska federationsrådet). Namnen från vänster: Janis Vucans (Lettland), Carola Veit (Hamburg), Alexey Veller (Ryska statsduman), Jörgen Pettersson, Bodo Bahr (Tyskland), Karin Gaardsted (Danmark) och Tatiana Kusaiko (ryska federationsrådet).
  • Publicerad måndag den 20 november 2017 kl. 10:33

Möte i den Parlamentariska Östersjökonferensens (BSPC) ständiga kommitté i Mariehamn

Den 16-17 november träffades BSPC:s ständiga kommitté, d.v.s BSPC:s presidium, i Mariehamn för ett regelmässigt möte. Mötet, som är ett av fyra årliga möten, behandlar huvudsakligen normala ärenden som ankommer på ledningsfunktionen. Totalt deltar cirka 20 personer i mötet.

Ålands lagting är under detta arbetsår ordförandeland i BSPC och den åländska BSPC-delegationens ordförande lagtingsman Jörgen Pettersson är således också ordförande för hela BSPC. BSPC:s vice ordföranden kommer från Hamburg och Norge.