• Publicerad onsdag den 7 november 2018 kl. 15:30

Nordiska rådets 70:e session

Lagtingets delegation i Nordiska rådet deltog i sin helhet i rådets sjuttionde session i Oslo. Delegationen består av de ordinarie medlemmarna Mikael Staffas  och Britt Lundberg samt ersättarna Axel Jonsson och Tony Wikström. De ordinarie medlemmarna har plats i sessionens plenum som en del av Finlands delegation. Ersättarna deltar i utskottsmöten och kan ersätta frånvarande åländska eller finländska delegationsmedlemmar. Under torsdagen (1.11) uppstod således den relativt ovanliga situationen att samtliga fyra åländska medlemmar hade plats i plenum eftersom den finländska delegationen hade två tomma platser.

De åländska medlemmarna syntes aktivt i plenum, bl.a. som presentatörer av den nordiska Mittengruppens ställningstaganden till olika ärenden som var uppe till beslut. Mikael Staffas presenterade Mittengruppens ställningstagande till frågan om en nordisk flaggdag och Axel Jonsson presenterade ett förslag som han själv tagit initiativ till inom Mittengruppen om en samordning av den nordiska civilrätten. Britt Lundberg satt som pleniordförande ett antal gånger under sessionen och framförde i egenskap av ordförande för Mittengruppen ett flertal ställningstaganden och repliker. De åländska medlemmarnas anföranden kan hittas i ljud och skrift på Nordiska rådets hemsida www.norden.org