• Publicerad onsdag den 30 oktober 2019 kl. 8:00

Nordiska Rådets 71:a session i Stockholm

Sessionen är Nordens toppmöte, årets största nordiska politiska händelse.

Ålands delegation, ordförande Mikael Staffas, Britt Lundberg, Tony Wikström och Axel Jonsson, deltar i sessionen i Stockholm som pågår mellan 28-31 oktober. Mikael Staffas höll igår, den 29 oktober, ett tal med förslag om att Norden skulle få en gemensam tidszon.

Talman Gun-Mari Lindholm har deltagit i Nordiskt talmansmöte tillsammans med lagtingsdirektör Susanne Eriksson.

Delegationerna från Färöarna, Grönland och Åland hade på måndagen ett möte där både parlamentariker och ministrar deltog. Ålands delegations ordförande Mikael Staffas ledde det givande mötet där många aktuella politiska frågor från de olika områdena togs upp.

Här finns stora möjligheter till samarbete och utbyte av erfarenheter.