• Publicerad onsdag den 28 september 2016 kl. 10:56

Nordiska rådets president besökte Ålands lagting

President Henrik Dam Kristensen besökte Ålands delegation i Nordiska rådet för att diskutera aktuella ärenden. I besöket deltog också rådsdirektör Britt Bohlin. De träffade Ålands delegationenens ordförande Britt Lundberg som 
är nominerad som Nordiska rådets presidentkandidat för år 2017. Med på mötet var också viceordförande Mikael Staffas, ersättaren Axel Jonsson och samarbetsminister Nina Fellman. 
Presidenten hade också ett kort samtal med lagtingets talman Johan Ehn.