• Publicerad onsdag den 26 juni 2019 kl. 12:51

Nordiska rådets välfärdsutskotts sommarmöte i Ålands lagting

Idag den 26 juni håller Nordiska rådets välfärdsutskott sommarens formella utskottsmöte i Ålands lagting. Utskottets ledamöter har under en tre dagars lång sammankomst bekantat sig både med Åbo och Åland. Måndagen spenderades i Åbo med ett fullspäckat program som bland annat innehöll ett besök till Åbo stadshus, Syvälahti allaktivitetshus och Pansio ME-hus. Några av de genomgående ämnena för dagen var samverkan, integration och välbefinnande. Under tisdagen gick resan från Åbo skärgårdvägen till Mariehamn. På Brändö fick ledamöterna information från kommunen kring livet på Brändö. Onsdagen inleds i Ålands lagting med presentation av ungdomsprojektet UngResurs, integrationsprojektet ”En säker hamn” och skärgårdsungdomarnas intresseorganisation SKUNK. Därefter hålls det formella utskottsmötet i lagtingets plenisal, där lagtingsledamöterna Tony Wikström och Axel Jonsson deltar som ersättare i utskottet, samt Carina Aaltonen och Pernilla Söderlund ifrån social- och miljöutskottet. Dagen avslutas med lunch på Emmaus returcafé och information kring verksamheten innan det väntas hemfärd för ledamöterna.