Det ryms en myckenhet av symbolik i målningen ”The Sinking of Pamir” av Ralf Borschke. Inte minst solstrålen över de sex som klarade sig och kan skönjas i livbåten. Från vänster den åländska BSPC-delegationen Sara Kemetter, Jörgen Pettersson, Ingrid Zetterman och Annette Holmberg-Jansson. Foto: Sten Eriksson. Det ryms en myckenhet av symbolik i målningen ”The Sinking of Pamir” av Ralf Borschke. Inte minst solstrålen över de sex som klarade sig och kan skönjas i livbåten. Från vänster den åländska BSPC-delegationen Sara Kemetter, Jörgen Pettersson, Ingrid Zetterman och Annette Holmberg-Jansson. Foto: Sten Eriksson.
  • Publicerad måndag den 3 juni 2019 kl. 11:34

Pamirtavla till Ålands lagting

BSPC-delegationen vid Ålands lagting har fått en marinmålning i form av ett ”permanent lån” från Landtag (parlamentet) Mecklenburg-Vorpommern, en nordtysk delstat, gränsande till Östersjön, med 1,6 miljoner invånare och en omfattande varvsverksamhet och stark sjöfartstradition med många kopplingar till Åland. Mecklenburg-Vorpommern deltog i fjolårets stora BSPC-konferens på Åland som de beskriver som en ”success” och guidades bland annat runt av ordföranden Jörgen Pettersson som berättade om den åländska sjöfartshistorien med bas i GE-kontoret och den angränsande GE-villan.
I delegationen för Mecklenburg-Vorpommern ingick parlamentarikern och marinmålaren Ralf Borschke som inspirerad av Pommern och Ålands Sjöfartsmuseum bestämt sig för att som ett permanent lån upplåta en målning han döpt till ”The Sinking of Pamir”. Pamir var liksom Pommern en fyrmastad bark som ägdes av åländske redaren Gustaf Erikson under åren 1931-1950, med avbrott för andra världskriget då hon för ett tag blev krigsbyte. Erikson satte in Pamir på vetetraden mellan Australien och Europa. Bland alla de som seglat på Pamir finns Viking Lines grundare Gunnar Eklund och Henning Rundberg vilka 1959 startade den färjtrafik som fyller 60 år i år.

– Pamir seglade för ett tag i samma flotta som Pommern och ombord på Pamir har många åländska sjömän lärt sig sjömansyrket från grunden. Det är mycket generöst av Mecklenburg-Vorpommern att uppmärksamma vår gemensamma historia på det här viset, säger BSPC-delegationens ordförande Jörgen Pettersson.
Pamirs dagar var räknade den 21 september 1957 utanför Azorerna. Hon ägdes då av ett tyskt konsortium som hade för avsikt att kombinera skolfartygsverksamhet med rederirörelse och gick med full last korn från Buenos Aires till Hamburg då den tropiska cyklonen Carrie slog till och sänkte fartyget. Av 86 man ombord överlevde endast sex (vilka kan ses i livbåten på målningen). Skälet till att fartyget sjönk var antagligen slarvig lastning. Till följd av en strejk i Argentina hade militären kallats in för att lasta fartyget och slarvade av allt att döma med både stuvning och lastsäkring vilket gjorde att lasten slet sig då cyklonen slog till. Det sista och ödesdigra meddelandet från det dödsdömda fartyget löd: ”Vi har svår slagsida och tar in vatten.” En följd av katastrofen var att epoken med seglande lastfartyg som användes i skolningssyfte upphörde.

– Vi är överväldigade av generositeten från Mecklenburg-Vorpommern och marinkonstnären Ralf Borschke. Det är ett faktum att sjöfarten är världsomspännande och att kontaktytorna mellan Mecklenburg-Vorpommern och Åland har varit och är omfattande. Pamirs undergång var en katastrof på många vis och ytterligare en påminnelse om hur liten människan är när naturkrafterna är på dåligt humör, tillägger Pettersson.
Nästa stora BSPC-konferens äger rum i Oslo i höst och dit åker för åländsk del Jörgen Pettersson samt viceordförande Annette Holmberg-Jansson och ledamöterna Sara Kemetter och Ingrid Zetterman tillsammans med delegationssekreterare Sten Eriksson.