• Publicerad torsdag den 2 november 2017 kl. 14:03

President Ahtisaari höll anförande om nordisk fredsmäkling

President Martti Ahtisaari höll ett inledningsanförande om nordisk fredsmäkling på Nordiska rådets morgonplenum under torsdagen (2.11). 
På podiet sitter Nordiska rådets president, ltl Britt Lundberg, som haft bråda dagar under Nordiska rådets 69.e session i Helsingfors.