• Publicerad tisdag den 4 september 2018 kl. 8:50

Riksdagens lagutskott besöker Åland

Riksdagens lagutskott besöker Ålands lagting och Ålands landskapsregering den 4-5 september. Under besöket i lagtinget får utskottet information om den åländska självstyrelsen av lagtingsdirektör Susanne Eriksson. Lag- och kulturutskottets ordförande Harry Jansson berättar om revisionen av självstyrelselagen. Lagtingsledamöterna i lag- och kulturutskott deltar också i informationstillfället.

Lantrådet Katrin Sjögren tillsammans med representanter för regeringen tar emot utskottet för diskussioner på axeln Mariehamn-Helsingfors under eftermiddagen.

Den 5 september bekantar sig utskottet med med statens verksamhet på Åland samt besöker Kastelholms slott och Bomarsunds fästningsruiner.

Med på resan är lagutskottets ordförande Kari Tolvanen (saml), vice ordförande Eva Biaudet (sv), medlemmarna Eeva-Johanna Eloranta (sd), Katja Hänninen (vänst), Johanna Karimäki (gröna), Pia Kauma (saml), Antero Laukkanen (kd), Hanna-Leena Mattila (cent), Ilmari Nurminen (sd), Antti Rantakangas (cent), Mari-Leena Talvitie (saml), Ville Tavio (sannf) och Kaj Turunen (saml) samt ersättande medlemmen Matti Torvinen (blå).

Ålands riksdagsman Mats Löfström deltar också i besöket.