• Publicerad måndag den 3 juni 2019 kl. 15:10

Självstyrelsedagen den 9 juni

Kl. 18.00                Ålands lagting uppvaktar vid Julius Sundbloms staty
                              Tal av lagtingsledamoten Ingrid Zetterman
                              Musik
 
Kl. 18.45                Program i lagtingets plenisal:                             
                              Hälsningsord av talman Gun-Mari Lindholm
                              Sång av Intermezzokören
                              Utdelning av stipendier ur Ålands självstyrelses
                              75-års jubileumsfond
                              Kaffe och tårta

                              

Hjärtligt välkomna!

Lagtingets presidium