• Publicerad onsdag den 4 mars 2020 kl. 21:00

Stipendier kan sökas ur lagtingets jubileumsfond

Lagtingets kanslikommission har anslagit 40.000 euro ur lagtingets fond till minne av självstyrelsens 75-årsjubileum. Jubileumsfondens syfte är att stöda utbildning och forskning på postgradual nivå, alltså forskning efter magistersexamen. Kanslikommissionen delar årligen ut stipendier ur fondens avkastning.

Stipendier kan ges för studier eller forskning på postgradual nivå till personer

1) som är hemmahörande på Åland eller

2) vars studier eller forskning är av särskilt intresse för Åland.

Kanslikommissionen uppmuntrar ansökningar för forskning med anknytning till Ålands självstyrelse, demilitarisering och neutralisering, speciellt med tanke på Åland 100.

En del av medlen, 10.000 euro, reserveras för ett flerårigt forskningsprojekt om kvinnor i lagtinget under självstyrelsens 100-åriga historia. Forskningen skulle spegla utvecklingen från den första kvinnan i lagtinget, Fanny Sundström, till dagens situation. Forskningen skulle vidare resultera i en lättförståelig publikation som ska vara klar senast den 9 juni 2022.

Stipendier kan även ges för andra slags studier eller vetenskaplig forskning.

Stipendiaterna utses på basen av ett förslag från lagtingets stipendieråd och stipendierna delas ut den 9 juni 2020 i samband med lagtingets firande av självstyrelsedagen.

Kanslikommissionen hoppas på många ansökningar som ska vara inlämnade till lagtinget måndagen den 6 april 2020 klockan 16.00. Ansökan skickas per e-post till victoria.lindblom@lagtinget.ax eller till Ålands Lagting, Pb 69, AX-22101 Mariehamn.

Här finns mera information, bland annat om hur man söker stipendium.