• Publicerad fredag den 9 juni 2017 kl. 14:15

Tal under lagtingets festlighet kl. 13.00

Hälsningsord av talman Johan Ehn

Hälsningstal av Sveriges riksdags talman Urban Ahlin

Partiernas tal:

Vicetalman Viveka Eriksson, Liberalerna

Lagtingsledamot Harry Jansson, Centern

Lagtingsledamot Gun-Mari Lindholm, Moderat samling

Lagtingsledamot Sara Kemetter, Socialdemokraterna

Lagtingsledamot Bert Häggblom, Obunden samling

Lagtingsledamot Axel Jonsson, Ålands framtid

Lagtingsledamot Stephan Toivonen, Åländsk demokrati

Hör hela programmet här.