Susanne Eriksson, Gun-Mari Lindholm och Sauli Niinistö Susanne Eriksson, Gun-Mari Lindholm och Sauli Niinistö
  • Publicerad måndag den 25 februari 2019 kl. 14:58

Talman Gun-Mari Lindholm mötte president Niinistö

Under fredagen den 22 februari träffades Talman Gun-Mari Lindholm och lagtingsdirektören Susanne Eriksson president Niinistö på Talludden.

Sauli Niinistö och Gun-Mari Lindholm diskuterade frågor som är aktuella för Åland.
Ett särskilt angeläget diskussionsämne var omarbetningen av självstyrelselagen för Åland med avseende på ekonomin samt den förestående totalreformen av hela självstyrelselagen.
Utöver detta redogjorde talmannen för andra frågor som är viktiga för Åland.