• Publicerad onsdag den 9 oktober 2019 kl. 15:00

Talman Gun-Mari Lindholms deltagande i Bryssel

Lagtingets talman Gun-Mari Lindholm har under tre dagar deltagit i olika möten i Bryssel. På måndagen höll talmännen för de regionala parlamenten inom Europa, Calre, möte. På agendan stod bland annart att utse en ny ordförande för Calre. Valet föll på talmannen i parlamentet på Kanarieöarna. På måndagseftermiddagen var det öppning av Europeiska veckan för städer och regioner. Man uppskattar att ungefär 10 000 personer besöker de olika institutionerna i Bryssel under den här veckan, bland dem hundratals ungdomar. Öppningen hölls i Europaparlamentet och en välfylld sessionssal fick ta del av en panel, företrädande olika framtida politiska prioriteringar. Solidaritet och hållbarhet var de områden som européer ser som viktigast. Under Regionkommitténs plenarsession på tisdagen deltog lagtingets talman i en debatt gällande hållbarhet. Talmannen Gun-Mari Lindholm berättade om lagtingets beslut från 2014 och om hur offentlig sektor, näringsliv, föreningsliv samt bildningsväsendet skrivit kontrakt tillsammans om att Åland ska ha vara ett hållbart samhälle 2051

. - ”Människor som varje dag lever med en utmaning att få mat, värme och husrum kan vi inte lägga ansvaret för omställning på, det är vi som har råd och handlingsutrymme som ska gå i täten" säger talman Gun-Mari Lindholm.

Finlands Europaminister Tytti Tuppurainen deltog under onsdagen vid Regionkommitténs plenarsession och presenterade bland annat Finlands prioriteringar under ordförandeskapet men framhöll även särskilt hållbarhet, sammanhållning, solidaritet och klimatneutral ekonomi som gemensamma politiska frågor i Europa.