Talman Roger Nordlunds nyårstal 2020 Talman Roger Nordlund
  • Publicerad onsdag den 1 januari 2020 kl. 12:40

Talman Roger Nordlunds nyårstal 2020

Nu börjar ett nytt år med nya möjligheter. Jag hoppas att så många som möjligt kunnat umgås med sina nära och kära, njutit av Julfriden och fått nya krafter att ta sig an det nya årets möjligheter och utmaningar. Alla har säkerligen inte, av olika orsaker, kunnat fira Julen i familjegemenskap eller enbart med glädje, men jag hoppas ändå att Julen varit en tid som gett styrka.

Vi lämnar nu 2019 bakom oss, ett år som på många sätt varit mycket händelserikt. För nästan exakt ett år sedan fick vi uppleva naturkrafter, starkare än någon nu levande ålänning upplevt tidigare när stormen Alfrida drog in över Åland med katastrofala följder för vår infrastruktur och våra skogar. Sådant som vi bara sett på TV blev nu verklighet här hos oss på Åland och vi fick en stark påminnelse om naturens krafter och vår egen litenhet. Skadorna och de ekonomiska förlusterna blev stora och vi lever fortfarande med uppredningen efter stormen. Det som ändå gav ett mycket starkt och bestående intryck efter stormen var det fantastiska sätt som alla ålänningar ställde upp för varandra när det behövdes. Myndigheterna och våra elbolag, tillsammans med de frivilliga organisationerna runt om på Åland gjorde enastående insatser för att hantera den akuta krisen och för att Åland så snabbt som möjligt skulle återkomma till en någorlunda normal situation.

2019 har annars präglats mycket av olika val. Vi har haft ett riksdagsval där sittande riksdagledamoten Mats Löfström blev återvald med ett mycket stort stöd bland ålänningarna vilket ger honom ett starkt mandat att föra Ålands talan i Finlands riksdag. Att SFP återigen är med i regeringen är bra för det svenska språket och hanteringen av de åländska frågorna i Helsingfors.

I EU-valet fick Anton Nilsson ett mycket stort stöd och kunde därigenom göra det som ingen trodde var möjligt, ta andra platsen och därigenom bli ersättare i EU-parlamentet. Valet visade två saker tydligt; 1. Ålänningarna ställer upp för det svenska språket och för det 2. Ålands konstitutionella status i kombination med ålänningarnas engagemang ger oss rätt och motivation till att fortsätta kampen för en egen åländsk parlamentsplats.

Lagtingsvalet och den efterföljande regeringsbildningen får väl betraktas  som finalen på valåret 2019.  Lagtingsvalet innebar stora politiska förändringar och stor förnyelse när det gäller ledamöter.

För jämställdheten gick utvecklingen tyvärr i fel riktning. En ordentlig analys behöver göras,  för att åtgärder skall kunna vidtas inför nästa val som kan ge ett mera jämställt Lagting. Det som däremot är glädjande och hoppingivande är den föryngring som skett av Lagtinget. Vi har unga människor på många ansvarsfulla politiska poster. Det här visar att det finns ett engagemang bland de åländska ungdomarna för det åländska samhället och självstyrelsen. Det är mycket hoppingivande för miljön och framtiden.

I mitt invigningstal när det nya Lagtinget öppnade lyfte jag fram behovet av breda politiska majoriteter i större och mera övergripande beslut för att vi skall kunna undvika tidsödande och kostsam ryckighet i det politiska arbetet.

Arbetet med förnyelsen av självstyrelsesystemet och arbetet med Utvecklings- och hållbarhetsagendan är två mycket goda exempel på att det går att arbeta enigt och tillsammans – och att det ger resultat. I de här två nämnda exemplen har stafettpinnen överlämnats från regering till regering och sedan ytterligare till nästa regering -  och arbetet går vidare. Förhoppningsvis skall det gå att hitta samma samarbetsvilja också i andra stora frågor.

Att föra den ekonomiska revisionen i mål och att återigen få igång arbetet med den stora revisionen är nu högt prioriterade självstyrelsepolitiska ärenden för det nya Lagtinget.

När det nya ekonomiska systemet kommer ikraft fr o m 2021 blir landskapets ekonomi mera direkt beroende av de skatteintäkter som genereras här på Åland. Det här gör att det blir mycket viktigt med en aktiv näringspolitik och att vi kan ge de åländska företagen så goda och konkurrenskraftiga verksamhetsförutsättningar som möjligt. Vi måste hela tiden se hur vi kan hålla nere kostnader och byråkratin för våra företagare. Åland har ett eget utbildningssystem som också hela tiden skall utvecklas så att det ger våra ungdomar goda utvecklingsmöjligheter och främjar en positiv samhällsutveckling.

Åland är unikt på många sätt – och det skall vi vara stolta över. En sak som gör Åland speciellt är att vi är det enda ö-samhället i Östersjön som kontinuerligt haft en befolkningstillväxt de senaste 50 åren. Befolkningstillväxt i kombination med en mycket hög sysselsättningsgrad och god ekonomi är något som de flesta besökare undrar - hur det kan vara möjligt i ett litet ö-samhälle. Det finns säkert inget enkelt svar på den frågan, men det viktiga är nog att vi fortsätter våga vara oss själva, slår vakt om det som är fint i vårt samhälle samtidigt som vi är öppna för nya tankar utifrån. Det kan låta som en paradox/motsägelsefullt, men likväl tror jag att det är just den balansen som gör Åland framgångsrikt.

Den åländska livskvaliteten formas av många olika saker. Naturen, havet, närheten. Det mycket aktiva kulurlivet och idrottsrörelsen bidrar starkt till att vi har en kreativ och utvecklande miljö på Åland. Trotts vår litenhet skapar Åland kulturutövare som uppträder på världsarenorna. Också våra idrottare röner stora framgångar. Tack alla ledare som ställer upp och ger så mycket av er själva och er tid. Ni är guld värda och berikar allas våra liv.

Den allmänna bilden av Åland är att vi är ett rikt samhälle, vi har framgångsrika rederier, banker och företag som lyckats bra på den internationella marknaden, och det är bra. Men vi måste också vara medvetna om att alla regioner inom Åland inte har samma förutsättningar och alla människor inte har så goda ekonomiska förutsättningar. Att vara ensamförsörjare kräver nog sin kvinna (det är oftast kvinnor) eller pensionär och försöka leva på en låg pension. Det här är också en del av den åländska verkligheten som vi som politiker bör beakta när vi formar den ekonomiska politiken. Det återstår mycket arbete ännu innan vi uppnått ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män.

Ojämlikheten måste arbetas bort så att Åland blir ett så fint samhälle som möjligt för alla.

För att alla skall kunna fungera och leva i det åländska samhället är det viktigt att vi i all vår framtida samhällsplanering också tar i beaktande att tillgängligheten skall vara lika för alla.

Det finns oroande tecken att många ungdomar mår dåligt och att det finns mycket droger i omlopp. Det här är en utveckling som inte får fortsätta. Vi måste med alla medel försöka få stopp på och vända den här utvecklingen. Här måste alla hjälpas åt. Myndigheter och frivilligorganisationer – men också vi som privatpersoner. Det får inte etablera sig en tillåtande attityd när det gäller droger i vårt samhälle.

Det är inte bara klimatet och vädret som verkar förändras i en alltmer extrem riktning. Också världspolitiken verkar utvecklas i en mer extrem och oroande riktning. Många länder och deras ledare har förändrat sitt sätt att uttrycka sig, umgås med varandra och förhålla sig till olika problem och utmaningar. Även i vårt närområde ser vi förändrade attityder och förhållningssätt. Att vara eller tillhöra en språklig eller etnisk minoritet har aldrig varit lätt, och som det ser ut nu i världen verkar det bli än svårare. För att vi skall kunna utveckla det åländska samhället och självstyrelsen är vi beroende av goda och fungerande relationer både västerut och österut. För att vi skall kunna upprätthålla sådana relationer kräver det mycket tid, arbete och också pengar. Men jag är övertygad om att det är nödvändigt. För att fungerande relationer skall uppstå behöver människor träffas, inte alltid, men någon gång nu och då.

När det gäller miljön är jag idag mycket hoppfullare än på länge. Vi har enighet om Utvecklings- och hållbarhetsagendan och i det nyvalda Lagtinget finns det mera engagemang och kunskap än någonsin tidigare. Åland har alla möjligheter att vara ett föregångssamhälle när det gäller miljö och smarta energilösningar. Vindkraften är redan idag med och skapar bilden av Åland och kommer att vara det ännu tydligare när de nya vindkraftverken på västra Åland står färdiga.

Ren energi och av våra landsbygdsföretagare, lokalt producerad, ren och god mat kommer att vara ett mycket starkt varumärke som ökar intresset att bo på - och besöka Åland.

Det finns ett talesätt som säger ”det blir som man tänker”. Jag hoppas att vi alla kan hjälpas åt och tänka positiva tankar, se varandra, hjälpa varandra och vårda vårt gemensamma, enda, jordklot.

Med de här orden vill jag tillönska alla ett riktigt Gott och framgångsrikt År 2020.

Roger Nordlund

Talman

 

Se talet på Ålands Radios webbplats »