Talman Gun-Mari Lindholm och talman Urban Ahlin Talman Gun-Mari Lindholm och talman Urban Ahlin
  • Publicerad torsdag den 7 juni 2018 kl. 8:11

Talmannen besökte Sveriges riksdag

Lagtingets talman Gun-Mari Lindholm och lagtingsdirektör Susanne Erikson besökte den 5 juni 2018 Sveriges riksdag på inbjudan av talman Urban Ahlin.
På programmet stod förutom möte och lunch med talman Ahlin, möten med representanter för riksdagens socialutskott, kulturutskott och näringsutskott. 
Ett möte hölls också med den aktiva Svensk-åländska parlamentariska vänföreningen i riksdagen, under ledning av ordföranden Per Lodenius.