• Publicerad måndag den 21 januari 2019 kl. 12:12

Talmannen besökte det tysktalande parlamentet i Belgien

Talman Gun-Mari Lindholm besökte det tysktalande parlamentet i Belgien 16-18 januari. Regionen har självstyrelse och parlamentet ligger i staden Eupen i det så kallade östra Belgien nära såväl Tyskland som Luxemburg. Talman Alexander Miesen var värd för talman Lindholms besök.

I samband med att parlamentet firade den tysktalande regionens 100 års jubileum som en autonom region inom Belgien hölls på torsdagen den 17 januari ett seminarium. Syd Tyrolen, Alsac och Åland vilka alla har egen lagstiftningsbehörighet var representerade och deltog i seminariet. Talman Gun-Mari Lindholm medverkade i paneldebatten under ledning av Alexander Homann. Han är regionens konsul i Berlin.

Vid det högtidliga jubileumsplenumet på fredagen den 18 januari medverkade kung Philippe av Belgien. Vid den efterföljande mottagningen fick talman Gun-Mari Lindholm möjlighet att hälsa på Kungen.

"Kung Philippe var intresserad av Åland och gladde sig att vi kommit till Belgien för att delta i jubiléet", säger talman Gun-Mari Lindholm. "Åland väckte stort intresse och flera kom under mottagningen och berättade att de hört om Åland och om seminariet i den lokala radion."

Susann Simolin från Ålands Fredsinstitut deltog också i seminariet och höll ett uppskattat föredrag om Ålands självstyrelse, vår historia och nuvarande utmaningar gällande en ny självstyrelselag.