Talman Gun-Mari Lindholm
  • Publicerad tisdag den 1 januari 2019 kl. 12:35

Talmannens nyårstal

Jag hoppas ni alla haft en fridfull och fin jul tillsammans med familj och vänner och där ni har haft tid att umgås med varandra.
En del i stora familjer andra har kanske firat i ensamhet och någon har firat jul för första gången utan någon kär anhörig vid sin sida. 
En gång är det första gången men så småningom är tacksamheten större än sorgen.

Vi är alla berörda av vad som händer i vår omvärld både nära och fjärran.
Den nationalistiska vågen fortsätter att skölja över Europas länder. Det största frågetecknet inom den europeiska gemenskapen är otvivelaktigt Brexit.
Ingen kan med säkerhet säga vad det kommer att betyda.
Vi ser en omfördelning av maktcentra i världen. Amerika som världsledare är inte längre självklar. Kina och Ryssland kommer starkt med effekter vi inte kan förutspå.

Globalt sett har jämställdheten tagit kliv framåt. Kvinnor i världen har fått mer synlighet och utökade mänskliga rättigheter. Fler kvinnor har tagit rum i politikens maktkorridorer. 
Vi får hoppas att Metoo-rörelsen inte bleknar och att budskapet aldrig tystas ner.

Demokratin syns tydligt under nästa år då vi har flera val att ta del i. Vi inleder med riksdagsval och EU-val för att avsluta året med våra egna kommunal- och lagtingsval. Hoppas valen resulterar i mer jämställda och jämlika folkvalda församlingar. 
Finland tar över ordförandeskapet i europeiska rådet från juli och sex månader framåt. 
Det är ytterligare en möjlighet för Åland att synas internationellt.
 

Även om många av oss njöt av värmen senaste sommar skänkte solen ändå långa skuggor över jordbruket. Den långa torkan gjorde att många jordbrukare fick problem med sina skördar. En del jordbrukare såg sig tvungna att helt lägga ner eller lägga om sitt företag. Nu, är det mer viktigt än tidigare att vi handlar lokalt, att vi äter åländskt och gynnar våra egna livsmedelsproducenter.
I dag sätter vi det åländska mathantverket på tallriken precis som min mormor gjorde en gång i tiden.

De internationella klimatsamarbetena går framåt. Överenskommelsen gällande regelboken om tillämpningen av parisavtalet ger framtidstro. Regelboken ger riktlinjer hur man ska mäta, räkna och rapportera utsläppen i respektive land.

Här hemma har vi haft ett arbetsdrygt politiskt år.
Under otaliga timmar har tjänstemän och politiker arbetat för att tillsammans med regeringen i Finland komma fram till en nutidsanpassad självstyrelselag.
Det åligger i såväl åländskt som finländskt intresse att tillse att Finlands autonomi är livskraftig och modern.
Vi har däremot upplevt svårigheter att få gehör för vad vi uppfattar som mer eller mindre självklara mått och steg framåt. Vi står långt ifrån varandra vilket är en stor besvikelse för oss ålänningar och gör att flera funderar på vår folkrättsliga status.
Glädjande är däremot att vi på hemmaplan haft en bred politisk majoritet som vill ha förnyelse. Självstyrelsen tillkommer oss boende på Åland och därför är de viktigt att vi alla visar intresse och engagemang för dess utveckling.
 

Vår ekonomi är beroende av att vi har ett livskraftigt näringsliv och förutsättningarna måste vara långsiktiga och stabila. I början av året ska lagtinget fokusera på näringslivsfrågor för att därigenom fördjupa oss i framtidens utmaningar.

Vi har två stora och genomgripande strukturella förändringsarbeten på gång på Åland. Den ena är kommunreformen och den andra är kortrutten.
De flesta är överens om att något måste göras i bägge fallen men när vi kommer till hur det ska göras finns det delade meningar.
Ibland har vi svårt att lyssna på vad andra säger och sätta oss in i varandras vardag.
En del ser gemensamma fördelar medan andra inte ser det. Huvudsaken är att vi visar varandra respekt även om åsikterna går i sär. 
Det är alltid en vinst att vara aktivt med från början då processer sätts i gång samt att arbetet kännetecknas av öppenhet och är inkluderande. Ingen kan göra allt men tillsammans kan vi göra förbättringar.
 

I en tid då allting förväntas gå snabbt och där vi under dygnets alla timmar har tillgång till vad som händer i världen och kan följa vänner vad de gör och var de är, finns det ett stort behov av pauser.
Det är viktigt att vi ibland kopplar bort och är med dem vi tycker mest om, vilar ut och återhämtar oss, och ger oss möjlighet att göra ingenting.
 

Vi måste börja tänka om.
Alldeles för många mår dåligt och upplever att livet rusar för snabbt. Många känner sig ensamma och utanför. 
Ett löfte vi kunde ge varandra är att visa mer omtanke och närhet, ge våra barn och unga framtidstro och ta väl hand om våra äldre och ensamma.

Jag vill önska alla boende på Åland ett riktigt friskt och lycklig nytt år!

Se hela talet på Ålands radios webbplats