• Publicerad fredag den 18 november 2016 kl. 15:45

Talmansbesök i Stockholm

Lagtingets talman Johan Ehn och lagtingsdirektör Susanne Eriksson besökte Sveriges riksdag torsdagen den 17 november på inbjudan av talman Urban Ahlin.

Talmannen träffade försvarsutskottets presidium och informerade utskottet om landskapets syn på Ålands demilitarisering och neutralisering i det förändrade säkerhets- politiska klimat som nu råder.

Under lunchmötet där talman Urban Ahlin var värd, deltog ledamöter från utrikesutskottet inklusive utskottets ordförande Kenneth G Forslund. Talmannen berättade om de dagsaktuella politiska händelserna och relationerna till Finland. Han informerade också om den politiska klimatförändring som beskrivs i självstyrelsebetänkande nr 1/2015-2016 samt berörde demilitariseringen och neutraliseringen.

Talmännen var överens om att förstärka utbytet mellan parlamenten och talman Ehn passade på att inbjuda talman Ahlin till Ålands lagting. Man kom också överens om att lagtingets ledamöter under år 2017 skulle besöka Sveriges riksdag.

Talman Ehn och lagtingsdirektör Eriksson träffade också ledamöter från den svensk-åländska parlamentariska vänföreningen i Sveriges riksdag. Under besöket gavs också information om det digitala stöd som riksdagen tillhandahåller ledamöterna.

Besöket var mycket intressant, säger talman Ehn, och tillägger att det är viktigt att politiker på högsta nivå även i Sverige hålls informerade om situationen på Åland och om den åländska synen på demilitariseringen och neutraliseringen.