• Publicerad tisdag den 28 maj 2019 kl. 14:56

Två självstyrelser möts

Biskop Björn Vikström, kanslichefen Pekka Huokuna och ecklesiastikrådet Pirjo Pihlaja vid kyrkostyrelsen samt kontraktsprosten Mårten Andersson besökte lagtinget den 27 maj 2019. 

På så sätt möttes två självstyrelser, kyrkans och Ålands. 

Syftet med besöket var ett möte med landskapsregeringen gällande självstyrelselagens förhållande till kyrkolagen. Med på bilden från åländsk sida är lagtingsdirektör Susanne Eriksson, förvaltningschefen Dan E Eriksson och lagberedaren Marine Holm-Johansson.