• Publicerad fredag den 14 juni 2019 kl. 12:55

Utlandskorrespondenter på besök i lagtinget

Idag den 14 juni besöker utlandskorrespondenter från tio olika europeiska länder Åland för att bekanta sig med Åland och självstyrelsen. Talman Gun-Mari Lindholm och lantrådet Katrin Sjögren tar emot utlandskorrespondenter och biträdande lagtingsdirektör Carina Strand informerar om självstyrelsen. Under dagen kommer korrespondenterna även att besöka Ålands fredsinstitut, Ålands sjöfartsmuseet och fartyget Pommern. Dagen avslutas i den åländska skärgården med ett besök till Klobben.