Jörgen Pettersson håller sitt anförande. Bredvid honom sitter Kent Härstedt från Sveriges riksdag. Härstedt är OSEC:s speciella representant för Vitryssland. De övriga personerna som sitter bredvid dem på bilden är Olga Popko och Maxim Misko från parlamentet i Vitryssland. Jörgen Pettersson håller sitt anförande. Bredvid honom sitter Kent Härstedt från Sveriges riksdag. Härstedt är OSEC:s speciella representant för Vitryssland. De övriga personerna som sitter bredvid dem på bilden är Olga Popko och Maxim Misko från parlamentet i Vitryssland.
  • Publicerad tisdag den 8 maj 2018 kl. 12:26

Vitryssland-seminarium i Helsingfors den 8 maj

Tisdagen den 8 maj ordnade Nordiska rådet ett Vitryssland-seminarium i Helsingfors. Seminariet är det senaste i en lång rad av årliga seminarier som ordnats i Nordiska rådets regi i avsikt att ge möjlighet för den vitryska oppositionen och tredje sektorn att diskutera med nordiska parlamentariker. På senare tid har också medlemmar från det vitryska parlamentet deltagit, vilket har medfört att oppositionen kunnat diskutera med regeringssidan på neutral mark.
Lagtingsledamot Jörgen Petterson var inbjuden att delta i seminariet i egenskap av ordförande för Den Parlamentariska Östersjökonferensen (BSPC). Pettersson höll ett anförande i vilket han redogjorde för BSPC:s ställningstagande i förhållande till Vitryssland och speciellt till dess anhållan om att få observatörsstatus, vilket hittills nekats dem. Parlamentet i Vitryssland kommer dock att bli inbjudet som gäster till BSPC:s årliga konferens, som hålls i Mariehamn i slutet på augusti.