Plenum den 26 september 2022 kl. 13:00

Protokoll

 • Talmannens inledning

  Plenum börjar. Närvaroregistrering. Lagtingsledamoten Stephan Toivonen anmäler om frånvaro från plenum på grund av privata angelägenheter. 29 ledamöter är närvarande. Antecknas.


 • Remissdebatt

 • För kännedom

 • Talmannens avslutning

  Talmanskonferensen föreslår att lagtinget ska sammankomma till ett nytt arbetsår måndagen den 7 november 2022 klockan 13.00. Kan förslaget omfattas i enlighet med lagtingsordningens 16 §? Förslaget är omfattat.

  Nästa plenum hålls således den 7 november 2022 klockan 10.00, då lagtinget samlas för att välja presidium för arbetsåret 2022-2023. Presidiet kan dock sammankalla lagtinget därförinnan, om det är nödvändigt.

  Tidtabellen för lagtingets öppnande den 7 november kommer att sändas ut till ledamöterna senare.

  Plenum är avslutat.


Händelser under plenum

12:59Plenum börjadeTalman Bert Häggblom
Sekreterare: biträdande lagtingsdirektör Carina Strand
13:47 TalmansbyteFörsta vicetalman Katrin Sjögren
14:13 SekreterarbyteUtskottssekreterare Sten Eriksson
14:33 TalmansbyteAndra vicetalman Roger Nordlund
15:03 Plenum/frågestund avslutades