Frågestund den 22 april 2020 kl. 13:00

Protokoll

 • Talmannens inledning

  Enligt 39 § i arbetsordningen avgör talmannen vem som ges ordet för att ställa en fråga. Talmannen har rätt att förklara frågestunden avslutad även om alla anmälda frågeställare inte beretts tillfälle att framföra
  sina frågor.

  En fråga får räcka högst en minut och svaret på frågan får ta högst två minuter. Efter svaret får frågeställaren och ministern yttra sig högst två gånger. De här anförandena får räcka högst en minut.

  Talmannen har rätt att avbryta diskussionen när han anser den ställda frågan tillräckligt belyst.


 • Föredras

 • Talmannens avslutning

  Frågestunden är därmed avslutad. Nästa plenum hålls kl. 14.20 idag. Plenum är
  avslutat.


Händelser under plenum

13:02Plenum börjadeTalman Roger Nordlund
Sekreterare: biträdande lagtingsdirektör Carina Strand
14:18 Plenum/frågestund avslutades