Frågestund den 22 mars 2021 kl. 13:00

Protokoll

Händelser under plenum

13:02Plenum börjadeTalman Bert Häggblom
Sekreterare: lagtingsdirektör Susanne Eriksson
14:01 Plenum/frågestund avslutades