Frågestund den 24 januari 2020 kl. 09:30

Protokoll

Händelser under plenum

09:31Plenum börjadeTalman Roger Nordlund
Sekreterare: lagtingsdirektör Susanne Eriksson
10:05 TalmansbyteFörsta vicetalman Ingrid Zetterman
10:23 Plenum/frågestund avslutades