Frågestund den 7 mars 2022 kl. 13:00

Protokoll

Händelser under plenum

13:05Plenum börjadeTalman Bert Häggblom
Sekreterare: lagtingsdirektör Susanne Eriksson
13:10 SekreterarbyteBiträdande lagtingsdirektör Carina Strand
13:57 Plenum/frågestund avslutades