Frågestund den 9 september 2020 kl. 13:00

Protokoll

Händelser under plenum

12:59Plenum börjadeTalman Roger Nordlund
Sekreterare: lagtingsdirektör Susanne Eriksson
13:43 Plenum/frågestund avslutades