Övrigt den 13 maj 2020 kl. 17:10

Protokoll

  • Talmannens inledning

    Lantrådet Veronica Thörnroos har önskat ge lagtinget en upplysning gällande coronasituationen på Åland.
    Enligt lagtingsordningens 45 § kan lantrådet ge lagtinget upplysningar i aktuella frågor. En sådan upplysning ges utanför föredragningslistan vid en tidpunkt som avtalas med talmannen, som efter samråd med talmanskonferensen har beslutat att denna upplysning kan ges omedelbart efter dagens plenum. Talmanskonferensen har beslutat att ingen diskussion tillåts med anledning av upplysningen. Inte heller repliker tillåts. Lagtinget fattar heller inget beslut med anledning av upplysningen.


  • Föredras

  • Talmannens avslutning

    Lagtinget antecknar sig lantrådets upplysning för kännedom.


Händelser under plenum

17:09Plenum börjadeAndra vicetalman Bert Häggblom
Sekreterare: lagtingsdirektör Susanne Eriksson
17:24 Plenum/frågestund avslutades