Plenum den 1 november 2000 kl. 15:15

Protokoll

 • PLENUM den 1 november 2000 kl. 15.15.

  TALMANNEN:

  Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: ltl Svensson och ltl J-E Mattsson).

  28 lagtingsledamöter närvarande.

  Om ledighet från dagens plenum anhåller ltl Svensson på grund av privata angelägenheter. Godkänt.

   

   

  Föredras ärende nr 1:

   

  Meddelande om tiden för val av representanter i Nordiska rådet.

   

  Meddelas att kandidatlistor för val av två medlemmar i Nordiska rådet och personliga ersättare för dem skall inlämnas till lagtingets kansli senast tisdagen den 7 november 2000 kl. 15.00 och att valet förrättas vid plenum onsdagen den 8 november.

   

   

  Föredras för bordläggning ärende nr 2:

   

  Finansutskottets betänkande nr 9/1999-2000 angående revisionsberättelse för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet för år 1999.

   

  Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum måndagen den 6 november. Godkänt.

   

   

  Föredras för bordläggning ärende nr 3:

   

  Finansutskottets betänkande nr 10/1999-2000 angående landskapsrevisorernas berättelse för år 1999.

   

  Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum måndagen den 6 november. Godkänt.

   

  Lagtingets nästa plenum blir inkommande måndag den 6 november kl. 13.00. Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl. 15.20).