Plenum den 1 oktober 2003 kl. 13:00

Protokoll

 • PLENUM den  1 oktober 2003 kl. 13.00.

  TALMANNEN:

  Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: ltl Ulf Andersson, ltl Dennis Jansson och ltl Leo Sjöstrand).

  27 lagtingsledamöter närvarande.

  Om ledighet från dagens plenum anhåller ltl Sjöstrand på grund av läkarbesök samt ltl Ulf Andersson på grund av privata angelägenheter.

   

   

   

  Ltl Gun-Mari Lindholms och ltl Barbro Sundbacks förslag till hemställningsklämmar i anslutning till landskapsstyrelsens svar med anledning av ltl Barbro Sundbacks m.fl. spörsmål angående landskapsstyrelsens fördelningspolitiska bedömningar. (S 6/2002-2003).

   

  Under överläggningen i ärendet, som förklarades avslutad vid plenum den 30 september, har ltl Gun-Mari Lindholm, understödd av ltl Bert Häggblom, föreslagit att lagtinget skulle godkänna en hemställan till landskapsstyrelsen av följande lydelse:

   

  ”Lagtinget hemställer hos landskapsstyrelsen om att några försämringar inte görs inom familjepolitikens områden och att pensionärer med låga inkomster inte drabbas under kommande budgetår.”

   

  Vidare har ltl Barbro Sundback, understödd av ltl A-H Sjöblom, föreslagit att lagtinget skulle godkänna en hemställan till landskapsstyrelsen av följande lydelse:

   

  ”Lagtinget hemställer hos landskapsstyrelsen om en justering av bostadsbidraget och att andra fördelningspolitiska åtgärder görs för att minimera riskerna för att de ålänningar som har den svagaste ekonomin inte skall drabbas av de inbesparingar som landskapsstyrelsen avser att genomföra i budgeten för år 2004.”

   

  Omröstning kommer att verkställas. I en första omröstning kommer de båda förslagen om hemställningsklämmar att ställas mot varandra, varefter det segrande förslaget ställs mot att landskapsstyrelsens svar antecknas till kännedom. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

   

  I den första omgången ställs således ltl Gun-Mari Lindholms förslag mot ltl Barbro Sundbacks förslag. De som röstar för ltl Gun-Mari Lindholms förslag röstar ja; de som röstar för ltl Barbro Sundbacks förslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resas sig. Talmannen avstår. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.

  Lagtinget har i denna omgång omfattat ltl Gun-Mari Lindholms förslag till hemställan.

   

  Härefter ställs ltl Gun-Mari Lindholms vinnande förslag till hemställan mot landskapsstyrelsens svar. De som röstar för att landskapsstyrelsen svar med anledning av spörsmålet antecknas till kännedom röstar ja; de som röstar för antagande av  förslaget tilll hemställan röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Ltl Sundman: Fru talman! Jag föreslår öppen omröstning.

   

  Ltl Häggblom: Fru talman! Jag ber att få stöda förslaget om öppen omröstning.

   

  TALMANNEN: Öppen omröstning har begärts och kommer därför att verkställas. Jag ber ltl Eklöw och ltl Lindqvist biträda vid omröstningen. Ja för att landskapsstyrelsens svar antecknas till känna och nej för ltl Gun-Mari Lindholms klämförslag. Omröstning verkställs efter upprop.

   

  Upprop.

   

  Talmannen: ja, Eklöw: ja, Perämaa: ja, Andersson borta, Englund: nej, Dennis Jansson borta, Lindqvist: nej, Sjöblom: nej, Sundback: nej, Wiklöf: nej, Lindeman: nej, Strand: nej, P-E Eriksson: ja, Erlandsson: ja, Holmberg: ja, Sjölund: ja, Sune Mattsson: ja, Lisbeth Eriksson: ja, Sjöstrand borta, Svensson: ja, Wickström-Johansson: nej, vtm Christer Jansson: ja, J-E Mattsson: ja, Lundberg: ja, Pehrsson: ja, Häggblom: nej, Lindholm: nej, vtm Salmén: nej, Sundman: nej, Boman: ja.

   

  Omröstningen har gett som resultat 15 ja-röster och 12 nej-röster.

   

  Lagtinget har sålunda beslutat anteckna landskapsstyrelsens svar tillkänna.

   

  Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

   

   

   

  Antecknas för kännedom från tilläggslista att till lagtinget överlämnats

   

  Ltl Danne Sundmans enkla fråga angående utbyggnad av polishuset. (EF 22/2002-2003)

   

  Svar på frågan skall avges inom tio dagar efter det landskapsstyrelsen mottagit frågan. Kan frågan inte besvaras skall landskapsstyrelsen meddela lagtinget om detta och orsaken till att svar inte ges.

   

  Lagtinget sammankommer nästa gång på kallelse av presidiet. Om presidiet inte finner särskild orsak att sammankalla lagtinget, sammankommer lagtinget nästa gång till plenum fredagen den 31 oktober 2003 kl. 10.00. Den högtidliga avslutningen av det för valperioden 1999-2003 valda lagtinget sker senare samma dag.

  Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl. 13.10).