Plenum den 10 juni 2019 kl. 13:00

Protokoll

 • Plenum börjar 1

  Enda behandling efter bordläggning. 1

  1    Avbrytande av påbörjad upphandling av Gripö-projektet

  Landskapsregeringens svar S 2/2018-2019-s (bordlagt 5.6.2019)

  Ltl Harry Janssons m.fl. spörsmål S 2/2018-2019

  För kännedom.. 2

  2    Nya bestämmelser om körkortsingripanden och införande av traktorbilar

  Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 17/2018-2019

  Landskapsregeringens lagförslag LF 23/2018-2019

  3    Skärpta regler gällande sexualbrott

  Vtm Viveka Erikssons m.fl. åtgärdsmotion MOT 8/2018-2019

  Plenum slutar 2

   

  Plenum börjar

  Närvaroregistrering.

  Från dagens plenum anmäler talman Gun-Mari Lindholm om frånvaro på grund av annat uppdrag i anslutning till lagtingsarbete.

  Från dagens plenum anmäler ltl Stephan Toivonen om frånvaro på grund av annat uppdrag i anslutning till lagtingsarbete.

  Från dagens plenum anmäler lagtingsledamoten Tage Silander om frånvaro på grund av privata angelägenheter.

  Lagtingsledamoten Petri Carlsson anmäler om frånvaro från plenum under denna vecka på grund av privata angelägenheter.  

  22 ledamöter närvarande.

  Antecknas.

  Enda behandling efter bordläggning

  1        Avbrytande av påbörjad upphandling av Gripö-projektet

  Landskapsregeringens svar S 2/2018-2019-s

  Ltl Harry Janssons m.fl. spörsmål S 2/2018-2019

  Ärendet bordlades vid plenum den 5 juni 2019. Först tillåts fortsatt diskussion. Om det väcks förslag om en åtgärdsuppmaning bordläggs ärendet efter avslutad diskussion till en avgörande behandling vid ett plenum tidigast följande dag. Om inget förslag till åtgärdsuppmaning väckts antecknas landskapsregeringens svar för kännedom.

  Under diskussionen kan ärendet bordläggas en gång om lagtinget så beslutar.

  Diskussion.

  Ltl Harry Jansson

  Tack, talman! Ärade kolleger, efter gårdagens vackra toner och högtidliga tal så är det dags för vardagen. Vi börjar veckan med att åter beröra frågan om den påbörjade upphandlingen av det s.k. Gripö-projektet.

  Efter senaste veckans plenum på onsdag så hörde lag- och kulturutskottet finansminister Mats Perämaa och hans ledande tjänstemän vad gäller frågan om instrumentet om extra anslag inom ramen för dagens självstyrelsesystem. Även om frågan om extra anslag i detta nu inte har någon direkt bärvidd för dagens frågeställning, dvs. Gripö-projektet, så var det ändå intressant att ta del av landskapsregeringens preliminära analys av Ålandsdelegationens beslut. Den frågan kommer vi att återkomma till när det är dags för lag- och kulturutskottet att ta ställning till förslaget till nytt ekonomiskt system inom ramen för den framställan som republikens president har skickat över till lagtinget tidigare i år.

  Talman! Dagens uppgift för mig som första undertecknare av spörsmålet rörande Gripö-projektet är då att föreslå följande en åtgärdsuppmaning: ”Lagtinget uppmanar landskapsregeringen att avbryta den påbörjade upphandlingen av Gripö-projektet med hänvisning till finansieringsbehovet för övriga infrastrukturella satsningar”. Så lyder uppmaningen.

  I övrigt tror jag att samtliga bevekelsegrunder för varför lagtinget borde gå in för denna åtgärdsuppmaning är kända för de allra flesta som intresserar sig för samhällsfrågor. Jag tror inte att jag behöver här och nu återupprepa det som sades under debattens inledande skede. Tack, talman.

  Ltl Axel Jonsson

  Även om det givetvis har hållits flera omröstningar i den här frågan tidigare så anser vi från Ålands Framtid att förslaget till åtgärdsuppmaning är nödvändig.

  Lagtinget har ställts inför det faktum att man inte får extra anslag för att bygga det här projektet som det ser ut i nuläget och då har man möjlighet att ge den här tydliga signalen och uppdraget till landskapsregeringen att avbryta den påbörjade upphandlingen så att man kan diskutera finansieringsfrågan ordentligt igen före man går vidare med förhastade beslut.

  Det är väl märkligt om vi ska slänga iväg 20-30 miljoner till skärgården och till den här typen av satsningar utan att ordentligt ha diskuterat finansieringsfrågan på ett seriöst sätt mot bakgrund av Ålandsdelegationens negativa beslut i det här sammanhanget.

  Jag uttrycker vårt stora stöd till den lagda åtgärdsuppmaningen.  Jag understöder den.

  Talmannen

  Diskussionen är avslutad.

  Under diskussionen har lagtingsledamoten Harry Jansson understödd av lagtingsledamoten Axel Jonsson lagt följande förslag till åtgärdsuppmaning: ”Lagtinget uppmanar landskapsregeringen att avbryta den påbörjade upphandlingen av Gripö-projektet med hänvisning till finansieringsbehovet för övriga infrastrukturella satsningar”.

  Enligt 42 § 5 mom. arbetsordningen ska ärendet bordläggas till en avgörande behandling vid plenum tidigast följande dag. Talmannen föreslår att förslaget till åtgärdsuppmaning bordläggs till plenum den 12 juni 2019. Godkänt. Förslaget är bordlagt till plenum den 12 juni 2019.

  För kännedom

  2        Nya bestämmelser om körkortsingripanden och införande av traktorbilar

  Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 17/2018-2019

  Landskapsregeringens lagförslag LF 23/2018-2019

  Ärendet tas upp till behandling vid ett plenum senare idag.

  3        Skärpta regler gällande sexualbrott

  Vtm Viveka Erikssons m.fl. åtgärdsmotion MOT 8/2018-2019

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 12 juni 2019.

  Plenum slutar

  Nästa plenum hålls idag den 10 juni 2019 klockan 13.20. Plenum är avslutat.