Plenum den 10 september 2001 kl. 13:00

Protokoll

 • PLENUM den 10 september 2001 kl. 13.00.

  TALMANNEN:

  Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: ltl Roger Jansson, ltl Barbro  Sundback, ltl Anne-May Pehrsson och ltl  Gun-Mari Lindholm).

  närvarande.

  26 lagtingsledamöter närvarande.

  Om ledighet från dagens plenum anhåller ltl Roger Jansson och ltl A-M Pehrsson på grund av styrelsemöte inom Ålands hälso- och sjukvård samt för tiden 10-12 september ltl Barbro Sundback och ltl Gun-Mari Lindholm på grund av privata angelägenheter. Beviljas.

   

  Landshövdingen:

  Herr talman!

  Jag ber att till lagtinget för behandling få överlämna republikens presidents framställningar om bifall till dels avtalet med Malta för undvikande av dubbelbeskattning, dels partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, dels avtalet med Makedonien för undvikande av dubbelbeskattning, dels Nicefördraget, dels avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om fri rörlighet för personer och slutligen överenskommelsen  om fastställande av enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon.

   

  TALMANNEN: Herr landshövdingen! Lagtinget kommer i föreskriven ordning att behandla förenämnda framställningar.

   

   

  Föredras för bordläggning ärende nr 1:

   

  Lagutskottets betänkande nr 10/2000-2001 angående ikraftträdande av ändringar i den europeiska överenskommelsen som utgör tillägg till konventionen om vägtrafik. (RP nr 6/2000-2001).

   

  Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum inkommande onsdag den 12.9. Godkänt.

   

   

  Föredras för bordläggning ärende nr 2:

   

  Lagutskottets betänkande nr 11/2000-2001 angående ikraftträdande av överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar. (RP nr 7/2000-2001).

   

  Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum inkommande onsdag den 12.9. Godkänt.

   

   

  Föredras för bordläggning ärende nr 3:

   

  Social- och miljöutskottets betänkande nr 2/2000-2001 angående ändring av naturvårdslagen. (FR nr 8/2000-2001).

   

   

  Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum inkommande onsdag den 12.9. Godkänt.

  Antecknas till kännedom att till lagtinget överlämnats:

   

  Landskapsstyrelsens framställning angående landskapslag om fritidsbåtar. (FR nr 12/2000-2001).

   

  Ärendet upptas till behandling vid plenum inkommande onsdag den 12.9.

   

   

  Landskapsstyrelsens framställning angående överföring av förvaltningsuppgifter på andra organ än myndigheter. (FR nr 13/2000-2001). 

   

  Ärendet upptas till behandling vid plenum inkommande onsdag den 12.9.

   

   

  Landskapsstyrelsens framställning angående fördelning av skatteintäkter från företagssektorn mellan kommunerna. (FR nr 14/2000-2001). 

   

  Ärendet upptas till behandling vid plenum inkommande onsdag den 14.9.

   

   

  Landskapsstyrelsens meddelande angående etermediepolitiskt program för landskapet Åland. (M nr 2/2000-2001).

   

  Ärendet upptas till behandling vid plenum inkommande onsdag den 19.9.

   

  Landskapsstyrelsens berättelse för år 2000. 

   

  Landskapsrevisorernas berättelse för år 2000.  

   

  Landskapsrevisorernas berättelse för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet för år 2000.

   

  Samtliga berättelser upptas till behandling vid plenum måndagen den 17.9.

   

  Berättelse avgiven av Ålands delegation i Nordiska rådet för tiden 8.3.2000-29.2.2001.

   

  Ärendet upptas till behandling vid plenum den 26.9.

   

   

  Ltl Ronald Bomans enkla fråga om tillämpningen av landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet. (EF nr 15/2000-2001).

   

  Svar på frågan skall avges inom tio dagar efter det landskapsstyrelsen mottagit frågan. Kan frågan inte besvaras skall landskapsstyrelsen meddela lagtinget om detta och om orsaken till att svar inte avges.

   

  Lagtingets nästa plenum hålls i dag klockan 13.20. Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl. 13.15).