Plenum den 10 september 2001 kl. 13:25

Protokoll

 • PLENUM den 10 september 2001 kl. 13.25.

  TALMANNEN:

  Plenum börjar.

  Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum.

   

  Antecknas till kännedom att till lagtinget överlämnats:

   

  Republikens presidents framställning om ikraftträdande av överenskommelsen om fastställande av enhetliga  tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon och för utrustning och delar som kan monteras eller användas på hjulförsett fordon. (RP nr 8/2000-2001).

   

  Ärendet upptas till behandling vid plenum den 12.9.

   

  Republikens presidents framställning om godkännande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om fri rörlighet för personer och med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet. (RP nr 9/2000-2001).

   

  Ärendet upptas till behandling vid plenum den 12.9.

   

  Republikens presidents framställning om partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan. (RP nr 10/2000-2001).

   

  Ärendet upptas till behandling vid plenum den 12.9.

   

  Republikens presidents framställning om Nicefördraget om ändring av Fördraget om Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med dem. (RP nr 11/2000-2001).

   

  Tidpunkten för remiss meddelas senare. 

   

  Republikens presidents framställning om godkännande av avtalet med Malta för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen. (RP nr 12/2000-2001).

   

  Ärendet upptas till behandling vid plenum den 12.9.

   

  Republikens presidents framställning om godkännande av avtalet med Makedonien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen. (RP nr 13/2000-2001).

   

  Ärendet upptas till behandling vid plenum den 12.9.

   

  Lagtingets nästa plenum hålls inkommande onsdag den 12.9. kl. 13.00. Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl. 13.30).