Plenum den 11 mars 2020 kl. 13:00

Protokoll

Händelser under plenum

13:00Plenum börjadeFörsta vicetalman Ingrid Zetterman
Sekreterare: lagtingsdirektör Susanne Eriksson
13:33 Plenum/frågestund avslutades