Plenum den 14 december 2021 kl. 09:30

Protokoll

 • Talmannens inledning

  Plenum börjar. Närvaroregistrering. Lagtingsledamoten Mikael Lindholm anmäler om frånvaro från plenum på grund av privata angelägenheter och lagtingsledamöterna Jessy Eckerman och Ingrid Zetterman anmäler om frånvaro även från dagens plenum på grund av sjukdom.

  25 ledamöter är närvarande.

  Plenum pågår idag till cirka klockan 15.00. Antecknas.


 • Enda behandling

 • Talmannens avslutning

  Nästa plenum hålls den 15 december 2021 klockan 13.00. Plenum är avslutat.


Händelser under plenum

09:30Plenum börjadeTalman Bert Häggblom
Sekreterare: lagtingsdirektör Susanne Eriksson
09:32 Försenad ankomstLedamot Wille Valve
09:39 SekreterarbyteBiträdande lagtingsdirektör Carina Strand
09:53 SekreterarbyteLagtingsdirektör Susanne Eriksson
10:22 TalmansbyteAndra vicetalman Roger Nordlund
10:32 SekreterarbyteBiträdande lagtingsdirektör Carina Strand
11:00 TalmansbyteTalman Bert Häggblom
11:40 SekreterarbyteLagtingsdirektör Susanne Eriksson
11:56 PausAjournerades kl. 11:56:00 t.o.m 12:31:10 (35 min)
12:28 SekreterarbyteBiträdande lagtingsdirektör Carina Strand
12:30 TalmansbyteAndra vicetalman Roger Nordlund
13:22 TalmansbyteTalman Bert Häggblom
13:34 SekreterarbyteUtskottssekreterare Sten Eriksson
14:30 Plenum/frågestund avslutades