Plenum den 14 november 2019 kl. 09:30

Protokoll

Händelser under plenum

09:28Plenum börjadeTalman Roger Nordlund
Sekreterare: lagtingsdirektör Susanne Eriksson
09:29 Försenad ankomstLedamot Jörgen Pettersson
10:04 SekreterarbyteTillfällig personal Marine Holm-Johansson
10:15 TalmansbyteFörsta vicetalman Ingrid Zetterman
10:39 TalmansbyteTalman Roger Nordlund
10:40 SekreterarbyteLagtingsdirektör Susanne Eriksson
11:08 TalmansbyteAndra vicetalman Bert Häggblom
11:14 Försenad ankomstLedamot Marcus Måtar
12:02 PausAjournerades kl. 12:02:07 t.o.m 12:58:20 (56 min)
12:10 Försenad ankomstLedamot Veronica Thörnroos
13:18 SekreterarbyteUtskottssekreterare Emma Dahlén
13:18 TalmansbyteFörsta vicetalman Ingrid Zetterman
14:05 TalmansbyteTalman Roger Nordlund
14:09 TalmansbyteAndra vicetalman Bert Häggblom
14:32 SekreterarbyteLagtingsdirektör Susanne Eriksson
14:59 SekreterarbyteUtskottssekreterare Emma Dahlén
15:18 TalmansbyteTalman Roger Nordlund
15:54 TalmansbyteFörsta vicetalman Ingrid Zetterman
16:09 SekreterarbyteLagtingsdirektör Susanne Eriksson
16:42 TalmansbyteTalman Roger Nordlund
16:48 Plenum/frågestund avslutades