Plenum den 15 december 2003 kl. 14:30

Protokoll

 • PLENUM den 15 december 2003 kl. 14.30.

  TALMANNEN:

  Plenum börjar.

  Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum.

   

   

  Föredras för andra behandling ärende nr 1:

   

  Lagutskottets betänkande nr 6/2003-2004 angående godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Europeiska unionen samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen och om upphävande av lagarna om sättande i kraft av Europaavtalen med dessa stater. (RP 1/2003-2004).

   

  Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. Diskussion. Ingen diskussion.

   

  Detaljbehandlingen vidtar. Det i framställningen ingående lagförslaget föreläggs för lagtingets bifall.  Lagförslaget är bifallet.

   

  Ärendets andra behandling är avslutad.

   

   

   

  Talmanskonferensens framställning angående ltla Kalle Alms och Danne Sundmansanhållan om befrielse från uppdrag i självstyrelsepolitiska nämnden. (TMK 3/2003-2004).

   

  Ärendet upptas till behandling vid plenum onsdagen den 17.12.

   

  Lagtingets nästa plenum hålls onsdagen den 17.12. kl. 13.00. Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl.14.46.)