Plenum den 15 juni 2018 kl. 09:30

Protokoll

 • Plenum börjar 1

  Remiss. 1

  1    Godkännande av sättande i kraft av det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan Kanada, å ena sidan, och EU, och dess medlemsstater å andra sidan

  Landskapsregeringens svar RP 3/2017-2018-s

  Republikens presidents framställning RP 3/2017-2018

  Enda behandling efter bordläggning. 1

  2    Arvodena för Paf-styrelsen 2018

  Landskapsregeringens svar S 1/2017-2018-s

  Ltl Harry Janssons m.fl. spörsmål S 1/2017-2018

  För kännedom.. 2

  3    Tidigarelagd ålderpension

  Ltl Stephan Toivonens åtgärdsmotion MOT 7/2017-2018

  Plenum slutar 2

   

  Plenum börjar

  Närvaroregistrering.

  Talman Gun-Mari Lindholm anmäler om frånvaro på grund av privata angelägenheter.

  Lagtingsledamoten Bert Häggblom anmäler om frånvaro på grund av privata angelägenheter.

  Lagtingsledamoten Petri Carlsson anmäler om frånvaro på grund av privata angelägenheter.

  23 ledamöter är närvarande.

  Antecknas.

  Remiss

  1        Godkännande av sättande i kraft av det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan Kanada, å ena sidan, och EU, och dess medlemsstater å andra sidan

  Landskapsregeringens svar RP 3/2017-2018-s

  Republikens presidents framställning RP 3/2017-2018

  Avförs och tas upp vid plenum den 3 september 2018.

  Enda behandling efter bordläggning

  2        Arvodena för Paf-styrelsen 2018

  Landskapsregeringens svar S 1/2017-2018-s

  Ltl Harry Janssons m.fl. spörsmål S 1/2017-2018

  Under diskussionen som förklarades avslutad vid plenum den 13 juni 2018, har lagtingsledamoten Roger Nordlund, understödd av lagtingsledamoten Mikael Lindholm, föreslagit att lagtinget skulle godkänna en åtgärdsuppmaning till landskapsregeringen av följande lydelse:

  ”Lagtinget hemställer om att landskapsregeringen med hänvisning till den i ägarpolicyn betonade vikten av att offentliga bolag har offentligt förtroende, omprövar sitt beslut om ersättningar till styrelsen för Ålands penningautomatförening för år 2018 med hänvisning till att beslutet saknar stör i nämnda policy.”

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. Omröstningspropositionen ställs så att de som röstar för att landskapsregeringens svar med anledning av spörsmålet antecknas för kännedom röstar ja; de som för lagtingsledamoten Roger Nordlunds förslag till åtgärdsuppmaning röstar nej.

  Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Ltl Roger Nordlund

  Fru talman! Jag begär öppen omröstning.

  Ltl Harry Jansson

  Jag ber att få understöda förslaget om öppen omröstning.

  Talmannen

  Ltl Roger Nordlund har, med understöd av ltl Harry Jansson, föreslagit att en öppen omröstning ska hållas. En öppen omröstning kommer därför att verkställas. Jag ber ltl Göte Winé och ltl Roger Eriksson biträda vid rösträkningen.

  Upprop.  

  Omröstningen har utfallit så att 12 ja-röster, 9 nej-röster har avgivits medan 1 ledamot har avstått från att rösta och 7 ledamöter är frånvarande.

  Lagtinget har beslutat anteckna landskapsregeringens svar för kännedom.

  Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

  För kännedom

  3        Tidigarelagd ålderpension

  Ltl Stephan Toivonens åtgärdsmotion MOT 7/2017-2018

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 5 september 2018.

  Plenum slutar

  Nästa plenum hålls den 3 september 2018 klockan 13.00. Talmannen önskar ledamöterna en trevlig och uppstärkande sommarledighet. Plenum är avslutat.