Plenum den 15 mars 2021 kl. 15:50

Protokoll

Händelser under plenum

15:50Plenum börjadeTalman Bert Häggblom
Sekreterare: biträdande lagtingsdirektör Carina Strand
16:43 TalmansbyteAndra vicetalman Roger Nordlund
17:27 TalmansbyteTalman Bert Häggblom
18:05 SekreterarbyteUtskottssekreterare Sten Eriksson
18:07 TalmansbyteFörsta vicetalman Katrin Sjögren
18:28 SekreterarbyteBiträdande lagtingsdirektör Carina Strand
18:29 TalmansbyteAndra vicetalman Roger Nordlund
18:41 TalmansbyteTalman Bert Häggblom
19:02 Plenum/frågestund avslutades