Plenum den 15 september 2021 kl. 13:00

Protokoll

Händelser under plenum

13:01Plenum börjadeTalman Bert Häggblom
Sekreterare: lagtingsdirektör Susanne Eriksson
13:10 SekreterarbyteUtskottssekreterare Sten Eriksson
13:46 Plenum/frågestund avslutades