Plenum den 16 december 2019 kl. 13:00

Protokoll

Händelser under plenum

13:02Plenum börjadeFörsta vicetalman Ingrid Zetterman
Sekreterare: lagtingsdirektör Susanne Eriksson
13:13 TalmansbyteAndra vicetalman Bert Häggblom
13:25 SekreterarbyteBiträdande lagtingsdirektör Carina Strand
14:45 SekreterarbyteUtskottssekreterare Emma Dahlén
15:02 TalmansbyteFörsta vicetalman Ingrid Zetterman
16:24 SekreterarbyteLagtingsdirektör Susanne Eriksson
16:45 TalmansbyteAndra vicetalman Bert Häggblom
17:56 TalmansbyteFörsta vicetalman Ingrid Zetterman
19:29 TalmansbyteAndra vicetalman Bert Häggblom
19:53 Plenum/frågestund avslutades