Plenum den 16 december 2020 kl. 16:50

Protokoll

Händelser under plenum

16:49Plenum börjadeTalman Bert Häggblom
Sekreterare: utskottssekreterare Emma Dahlén
16:53 Plenum/frågestund avslutades