Plenum den 16 september 2020 kl. 13:00

Protokoll

Händelser under plenum

13:00Plenum börjadeTalman Roger Nordlund
Sekreterare: lagtingsdirektör Susanne Eriksson
13:43 TalmansbyteAndra vicetalman Bert Häggblom
13:43 TalmansbyteFörsta vicetalman Katrin Sjögren
14:30 TalmansbyteAndra vicetalman Bert Häggblom
14:36 SekreterarbyteBiträdande lagtingsdirektör Carina Strand
14:46 Försenad ankomstLedamot Marcus Måtar
15:21 TalmansbyteTalman Roger Nordlund
15:53 SekreterarbyteUtskottssekreterare Emma Dahlén
16:04 TalmansbyteFörsta vicetalman Katrin Sjögren
17:01 SekreterarbyteBiträdande lagtingsdirektör Carina Strand
17:02 TalmansbyteAndra vicetalman Bert Häggblom
17:28 SekreterarbyteUtskottssekreterare Emma Dahlén
17:40 SekreterarbyteLagtingsdirektör Susanne Eriksson
17:54 TalmansbyteTalman Roger Nordlund
18:18 Försenad ankomstLedamot Stephan Toivonen
18:56 Plenum/frågestund avslutades