Plenum den 17 december 2020 kl. 09:30

Protokoll

  • Talmannens inledning

    Plenum börjar. Närvaroregistrering. 27 ledamöter är närvarande. Antecknas.

    Talmannen meddelar att landskapsregeringen inte kommer att delta här i plenum idag pga den ökade smittspridningen i samhället. Någon kommer eventuellt att vara här. De vill inte missa budgetdebatten, men pga omständigheterna närvarar de inte.


  • Fortsatt enda behandling

  • Talmannens avslutning

    Nästa plenum hålls i morgon fredagen den 18 december klockan 09.30. Plenum är avslutat.


Händelser under plenum

09:32Plenum börjadeTalman Bert Häggblom
Sekreterare: lagtingsdirektör Susanne Eriksson
09:40 Försenad ankomstLedamot Jörgen Strand
09:40 Försenad ankomstLedamot Ingrid Zetterman
09:40 Försenad ankomstLedamot Ingrid Zetterman
09:48 Försenad ankomstLedamot Simon Påvals
10:01 Försenad ankomstLedamot Simon Påvals
10:26 TalmansbyteAndra vicetalman Roger Nordlund
10:29 SekreterarbyteBiträdande lagtingsdirektör Carina Strand
11:06 TalmansbyteFörsta vicetalman Katrin Sjögren
11:49 PausAjournerades kl. 11:49:45 t.o.m 12:45:03 (55 min)
12:47 TalmansbyteTalman Bert Häggblom
12:48 SekreterarbyteUtskottssekreterare Emma Dahlén
13:30 TalmansbyteAndra vicetalman Roger Nordlund
14:05 SekreterarbyteBiträdande lagtingsdirektör Carina Strand
14:15 TalmansbyteTalman Bert Häggblom
14:42 TalmansbyteFörsta vicetalman Katrin Sjögren
14:55 Plenum/frågestund avslutades