Plenum den 18 januari 2017 kl. 15:25

Protokoll

 • Plenum börjar 1

  Första behandling. 1

  1    Ändrade regler för användning av provnummerskyltar

  Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 8/2016-2017

  Landskapsregeringens lagförslag LF 10/2016-2017

  Plenum slutar 1

   

  Plenum börjar

  Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum.

  Första behandling

  1        Ändrade regler för användning av provnummerskyltar

  Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 8/2016-2017

  Landskapsregeringens lagförslag LF 10/2016-2017

  Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betänkandet.

  Diskussion.

  Ltl Harry Jansson

  Herr talman! För formens skull vill jag meddela att utskottet har behandlat lagförslaget. Utskottet finner det bra med tanke på de praktiska problem som det har förorskat motorfordonsbranschen att i samband med avställda bilar tvingas betala fordonsskatt. Därför tillstyrker utskottet förslaget i sin helhet. Vi hoppas att vi har löst den här problematiken en gång för alla.

  Upphovet till detta, som ni kanske minns från remissen, var att i samband med att man införde EU-direktiv om skrotning etc. så missades den här lilla detaljen som kunde få följder för själva beskattningssidan. Tack, talman!

  Talmannen

  Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.

  Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om besiktning och registrering av fordon för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

  Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.

  Plenum slutar

  Nästa plenum hålls måndagen den 23 januari kl. 09.30. Plenum är avslutat.