Plenum den 18 november 2019 kl. 13:00

Protokoll

 • Talmannens inledning

  Plenum börjar. Närvaroregistrering.
  30 ledamöter är närvarande.
  Antecknas.

  Talmanskonferensen har diskuterat tidtabellen för de närmaste veckorna. Följande plenum efter detta plenum hålls den 2 december 2019 då den utlovade budgetlagen kommer att antecknas för kännedom för att kunna remitteras den 4 december.

  Nästa vecka hålls alltså inga plenum för att bereda finans- och näringsutskottet tid för sammanträden. Under veckorna närmast efter pleniuppehållet kan det bli aktuellt med extra plenum på grund av regeringsbildningen men närmare information ges senare.
  Antecknas.


 • Andra behandling

 • Betänkande för kännedom

 • Talmannens avslutning

  Nästa plenum hålls den 2 december 2019 kl 13.00. Plenum är avslutat.


Händelser under plenum

13:00Plenum börjadeTalman Roger Nordlund
Sekreterare: lagtingsdirektör Susanne Eriksson
13:03 Plenum/frågestund avslutades