Plenum den 19 april 2021 kl. 13:00

Protokoll

Händelser under plenum

13:01Plenum börjadeTalman Bert Häggblom
Sekreterare: biträdande lagtingsdirektör Carina Strand
13:52 TalmansbyteAndra vicetalman Roger Nordlund
14:32 SekreterarbyteUtskottssekreterare Sten Eriksson
14:37 TalmansbyteFörsta vicetalman Katrin Sjögren
15:16 TalmansbyteTalman Bert Häggblom
15:19 SekreterarbyteBiträdande lagtingsdirektör Carina Strand
16:28 TalmansbyteAndra vicetalman Roger Nordlund
16:54 Plenum/frågestund avslutades